Hellevad Mølles Dambrugs Historie

Hellevad Dambrug blev grundlagt midt i trediverne, da vandkraften ikke mere blev udnyttet af vandmøllen. Da anden verdenskrig kom, blev dambruget midlertidigt nedlagt. I 1956 købte mine forældre opstæmningsretten og dambruget af Hellevad Vandmølle. 

P.g.a. uddybning og udretning af Surbæk Å, som medførte et meget højt jernindhold i vandet (ca. 20 gange mere end en fisk kan tåle), måtte de lukke dambruget først i tresserne. 

Hedeselskabet påbegyndte arbejdet i 1959 og erstatningen for lukningen af dambruget og døde fisk, faldt først i 1970. Samme år købte jeg dambruget - dengang fiskede jeg på Nordsøen. At det skulle tage 11 år før alle papirer var i orden havde jeg ikke regnet med.

I foråret 1981 blev de gamle damme jævnet, for at gøre plads til runde damme af glasfiber og med støbt bund – dengang nye typer. Opdræt af fisk i sådanne typer, gør at fiskene aldrig har muddersm
ag.